Obowi您ek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuj, i:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsi瑿iorstwo Turystyczne SOLAR Sp馧ka Cywilna, adres: ul. Rzemie郵nicza 5, 84-100 W豉dys豉wowo, nr telefonu: (58) 674 20 91, e-mail: info@solar-windsurfing.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 w celu korzystania z us逝g hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezb璠ne do wykonania umowy, kt鏎ej stron jest osoba, kt鏎ej dane dotycz, lub do podj璚ia dzia豉 na 膨danie osoby, kt鏎ej dane dotycz, przed zawarciem umowy.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 wy陰cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis闚 prawa oraz podmioty uczestnicz帷e w realizacji us逝g.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane b璠 przez okres 10 lat.
5) Posiada Pani/Pan prawo do 膨dania od administratora dost瘼u do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7) W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w spos鏏 zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie s przez nas profilowane.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak瞠 odmowa podania danych mo瞠 skutkowa odmow realizacji us逝gi/umowy.